Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z robotem Kawasaki FA06E

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze z robotem Kawasaki FA06E zostało wdrożone w firmie Weldon Sp. z o. o. w Brzezówce koło Ropczyc (podkarpackie). To zaawansowane rozwiązanie, w którym robot jest tylko jednym z kilku złożonych elementów. Robot przemysłowy Kawasaki FA06E podwieszony został na wysięgniku, co pozwala optymalnie wykorzystać jego przestrzeń roboczą. Sam wysięgnik posadowiono na torze jezdnym o skoku użytecznym 17m. Tor pozwala robotowi przemieszczać się pomiędzy dwiema częściami stanowiska, rozmieszczonymi wzdłuż toru. Zasadniczym elementem każdej z nich jest pozycjoner o rozstawie tarcz 6.5m i udźwigu 5t, wyposażony w stół spawalniczy przygotowany przez Inwestora.

 

 

Zarówno tor jezdny, jak i pozycjonery są sterowane w sposób ciągły, w pełnej synchronizacji z robotem. Podział stanowiska na dwie niezależne części oznacza, że w czasie, gdy robot wykonuje prace przy jednym z pozycjonerów, drugi jest swobodnie dostępny dla operatorów – mogą oni prowadzić rozładunek gotowych detali i załadunek elementów przeznaczonych do spawania. Dostęp do każdej ze stref stanowiska kontrolowany jest przez bariery optyczne, które powodują natychmiastowe zatrzymanie pracy robota w przypadku, gdy zostanie wykryte wtargnięcie do strefy, gdzie aktualnie trwa spawanie.

 

Wysoką jakość spawania i jednocześnie łatwość doboru parametrów zapewnia nowoczesne, synergiczne źródło spawalnicze Fronius TransPuls Synergic 5000 z panelem Comfort S i interfejsem Profibus, przez który komunikuje się z kontrolerem robota. Osprzęt spawalniczy uzupełnia zautomatyzowany podajnik drutu Fronius VR1500, chłodnica cieczy Fronius FK4000 oraz chłodzony cieczą palnik Fronius Robacta 500. Palnik zamocowany jest na złączu antykolizyjnym Abicor-Binzel CAT2, które chroni go przed skutkami kolizji z detalem czy innymi elementami otoczenia, powodując natychmiastowe zatrzymanie robota w chwili wykrycia zderzenia. Zautomatyzowana stacja czyszcząca Binzel BRS z frezem i spryskiwaczem do płynu antyodpryskowego pozwala utrzymać palnik w najlepszym stanie przez cały okres pracy.

 

Centrum dowodzenia stanowiskiem stanowi kontroler robota – Kawasaki D43 – wraz z dodatkową szafą. Są one wyposażone w niezbędne przyciski sterujące i kontrolki oraz koncentrują wszystkie systemy – od systemu bezpieczeństwa, przez sterowanie robotem i trzema dodatkowymi osiami, po układ wejść/wyjść. Co ważne, kontroler rozbudowany jest o moduł Touch Sensing w wersji 400Vdc, przeznaczonej do zastosowania przy dużych detalach. Moduł pozwala robotowi weryfikować obecność detali na stole, a co ważniejsze, wykrywać ewentualne przemieszczenia wynikające z niedokładności przygotowania czy zamocowania – a o te nietrudno w przypadku elementów o znacznych gabarytach, złożonych z prefabrykatów hutniczych. Zmierzenie niedokładności pozwala robotowi wprowadzić korekty zaprogramowanych wcześniej trajektorii ruchu, dzięki czemu zachowana zostaje wysoka jakość i dokładność spawania.

 

Robot może spawać praktycznie dowolne detale, które uda się umieścić na obrotnikach. Jak wcześniej wspomniano, udźwig każdego z nich wynosi 5 ton, rozstaw tarcz 6.5m, a maksymalna średnica obracanego obiektu – 2.5m. Dzięki temu wachlarz zastosowań stanowiska jest bardzo szeroki – od niewielkich elementów, umieszczanych na stole w partiach po kilkadziesiąt sztuk, po duże elementy ciężkich konstrukcji stalowych. Inwestor już na samym początku zdecydował się na spawanie za pomocą robota trzech detali o zupełnie różnej specyfice: są to nieduże kostki sześcienne, które stanowią naroża kontenerów mieszkalnych, lekkie, ale rozłożyste ramki ekranów akustycznych o wymiarach 5x2m, oraz długie, ciężkie słupy służące do montażu ekranów.

 

Najważniejsze zastosowania:

 

Zalety stanowiska: