Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

WYNIKI DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: 1/PARP 2.3.1/2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono Dostawcę:

ALTAB S.A.
ul. Wręczycka 11a
42-200 Częstochowa
NIP: 949-15-77-451,
KRS: 0000317444

Beneficjent otrzymał jedną ofertę. Data wpłynięcia oferty: 2019-04-25.
Złożona oferta spełniała wszystkie kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym.

W wyniku powyższego Beneficjent ogłasza, że realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona ALTAB S.A.