Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

OFERTA SZKOLENIE BRANŻOWE DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ BRANŻOWYCH

 CEL SZKOLEŃ BRANŻOWYCH

 • Aktualizowania wiedzy zawodowej i specjalistycznej w zakresie nowych technologii stosowanych w branży związanej z nauczanym zawodem, sprzętu technicznego, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, a także materiałów stosowanych w procesach produkcyjnych lub usługach oraz specyfiki pracy w danej branży związanej z nauczanym zawodem.
 • Nabycia nowych umiejętności związanych z nauczanym zawodem.
 • Poznawania systemu zapewniania jakości produkcji lub usług, a także bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców związanych z nauczanym zawodem.
 • Doskonalenia umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z osobami zatrudnionymi u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 • Doskonalenia umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy zawodowej i specjalistycznej w praktyce.
 • Rozpoznawania potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów na regionalnym lub lokalnym rynku pracy.
 • Nawiązywania kontaktów zawodowych umożliwiających rozwijanie i doskonalenie współpracy z pracodawcami lub osobami prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne w procesie kształcenia zawodowego.

 

LISTA BRANŻ/ ZAWODÓW, DO KTÓRYCH SKIEROWANA JEST OFERTA

 • Automatyk 731107
 • Elektromechanik 741201
 • Elektronik 742117
 • Elektryk 741103
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
 • Mechatronik 742118
 • Operator obrabiarek skrawających 722307
 • Ślusarz 722204
 • Technik automatyk 311909
 • Technik elektronik 311408
 • Technik elektryk 311303
 • Technik mechanik 311504
 • Technik mechatronik 311410
 • Technik programista 351406

 

 

OPIS OFERTY

  Miejsce szkolenia: siedziba firmy Roboty Przemysłowe Sp. z o. o.
  Czas szkolenia: 1 dzień (8 godzin)
  Program szkolenia:

 • Przedstawienie działalności firmy specjalizującej się w dostarczaniu zrobotyzowanych rozwiązań dla przemysłu.
 • Poziom robotyzacji w Polsce – porównanie z innymi krajami.
 • Uzasadnienie zastosowania robotów w przemyśle na podstawie TKW I ROI.
 • Opis wiedzy potrzebnej do produkcji, wdrażania, utrzymania ruchu oraz obsługi stanowisk zrobotyzowanych – perspektywa zatrudnienia uczniów.
 • Przykładowe stanowiska zrobotyzowane:
  Wyjazd na halę pokazową z stanowiskami zrobotyzowanymi,
  Omówienie budowy przykładowych stanowisk zrobotyzowanych.
 • Oprowadzenie po firmie, struktura przedsiębiorstwa, możliwość rozmowy z pracownikami (kadra techniczna różnego szczebla).
 • Podstawy robotyki: omówienie budowy robotów, pokaz programowania.
 • Panel dyskusyjny, możliwość zadawania pytań prowadzącemu.

 
W celu otrzymania oferty cenowej prosimy o kontakt:

tel. +48 734 167 108

wdrozenia@robotyprzemyslowe.eu

Wraz z ofertą prześlemy formularz zgłoszeniowy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH