Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

Obrotniki typu U

 

 

Model TSP 8000
Maksymalny udźwig 8 000 kg
Maksymalna średnia przedmiotu 1800 mm
Masa 20 500 kg
Czas obrotu dla osi obr.(180stopni) 13 s
Maks. odległość dla osi poziomej 80 mm
Maks. odległość dla osi pionowej 80 mm

 

20 dwuosiowy