Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

WYNIKI DLA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR: 3/POIR 1.1.1/05/2017

Realizując obowiązki wynikające z opublikowanego zapytania ofertowego NR: 3/POIR 1.1.1/05/2017., z dnia 19.05.2017 r. Komisja firmy Roboty Przemysłowe Sp. z o. o. uznała za najbardziej korzystną spośród złożonych ofertę złożoną przez firmę Igus Sp. z o. o.