Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

Wyniki dla zapytania ofertowego NR: 2/POIR 1.1.1/04/2017

Realizując obowiązki wynikające z opublikowanego zapytania ofertowego NR: 2/POIR 1.1.1/04/2017., z dnia 21.04.2017 r. Komisja firmy Roboty Przemysłowe Sp. z o. o. uznała za najbardziej korzystną spośród złożonych ofertę złożoną przez firmę Metal Line Sp. z o. o.