Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

Oferty pracy

 

Oferty pracy zamieszczone na tej stronie dotyczą wyboru kadry do realizacji projektu:

 

Nr POIR.01.01.01-00-1072/15 pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, wysokowydajnej technologii łączenia stali wysokowytrzymałej o granicy plastyczności 1300 MPa wiązką laserową z wykorzystaniem zrobotyzowanego stanowiska” w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 
Aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska:
 
Robotyk

Wymagane umiejętności/doświadczenie:

 

Konstruktor mechanik

Wymagane umiejętności/doświadczenie:

 

Mechatronik

Wymagane umiejętności/doświadczenie:

 

Spawalnik

Wymagane umiejętności/doświadczenie:

 

Specjalista ds. technologii

Wymagane umiejętności/doświadczenie:

 

Aplikacje zawierająca CV w języku polskim  mogą być złożone:

1. Elektronicznie na adres:  rekrutacja@robotyprzemyslowe.eu. W temacie wiadomości proszę wskazać imię, nazwisko oraz stanowisko, na które składana jest aplikacja.

2. W siedzibie firmy Roboty Przemysłowe Sp. z o.o., Góra Libertowska 47, 30-444 Kraków, tel.: 12 396 34 24, fax.: 12 396 34 27.
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)
 
Zatrudnienie nowego pracownika odbędzie się zgodnie ze stosowaną w Spółce polityką równych szans i niedyskryminacji. O przyjęciu na wskazane stanowisko decydować będą umiejętności, kwalifikacje i predyspozycje zawodowe.