Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

FAQ

 1. Co to jest robot przemysłowy?
 2. Czy kolor robota ma znaczenie?
 3. Czy roboty są bezpieczne?
 4. Budowa jednostki mechanicznej robota przemysłowego.
 5. Układy współrzędnych a ruch robota.

  Aby zrozumieć istotę ruchu robota, należy rozróżnić proces programowania (sterowanie ręczne) od pracy robota w cyklu automatycznym. Ogólnie rzecz biorąc, podczas programowania poruszamy robotem, zmieniając odpowiednio położenie i orientację w przestrzeni tzw. punktu TCP, który w praktyce jest końcówką narzędzia zamocowanego na robocie. Właśnie wtedy znaczenie mają układy współrzędnych, które wybieramy. Punkt TCP możemy przemieszczać na kilka sposobów. Są to ruchy:

  •  Wzdłuż osi układu kartezjańskiego (XYZ) związanego z podstawą robota (często nazywanego World lub Base)
  •  Wzdłuż osi układu kartezjańskiego (XYZ) związanego z końcówką narzędzia robota (nazywanego Tool)
  •  Wzdłuż osi innych układów kartezjańskich, definiowanych przez użytkownika (układ często określany jako User)
  •  Obroty poszczególnych osi robota (Joint)

  schemat układów współrzędnych robota

  Wybór sposobu ruchu robota podczas programowania zależy tylko i wyłącznie od preferencji programisty i wymagań wobec tworzonego programu. Nie musi on mieć nic wspólnego z ruchem, jaki robot wykona podczas pracy w trybie automatycznym - sposób tych ruchów określany jest w kodzie programu, wraz z innymi parametrami, jak prędkość, dokładność itp.

  Zagadnienia związane z budową robotów, sposobami ich poruszania, programowania i obsługi szczegółowo poruszamy w czasie odpowiednich szkoleń - więcej o nich dowiesz się TUTAJ.

 6. Ile osi do jakiej aplikacji?
 7. Jakie są najważniejsze parametry robota przemysłowego?
 8. Jak połączyć robota z innymi maszynami w zakładzie?
 9. Czy robot zawsze wymaga nadrzędnego układu sterowania?
 10. W jakim kierunku będzie się rozwijać robotyka?