Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

FAQ

 1. Co to jest robot przemysłowy?
 2. Czy kolor robota ma znaczenie?
 3. Czy roboty są bezpieczne?

  Robot przemysłowy, jak każda maszyna, w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem jest dla niego poważnym zagrożeniem. Właśnie z tego względu każde stanowisko z robotem musi posiadać system odpowiedni system bezpieczeństwa, zintegrowany z robotem i pozwalający na całkowity nadzór nad jego pracą.

  Jako zabezpieczenia robotów, stosuje się szereg rozwiązań technicznych. Są to między innymi:
    •  wygrodzenia i osłony robota i komponentów stanowiska
    •  bariery optyczne strzegące dostępu do otwartych przestrzeni stanowiska
    •  maty i listwy reagujące na nacisk - wykrywają obecność człowieka
    •  czujniki ruchu i skanery laserowe
    •  automatycznie ryglowane drzwi
    •  klucze bezpieczeństwa, które operator zabiera ze sobą z chwilą wejścia w obszar stanowiska
    •  przyciski awaryjnego zatrzymania
    •  panele operatorskie umieszczone poza strefą pracy robota
    •  wymuszane odpowiednie sekwencje wciskania przycisków uruchamiających pracę robota
    •  jaskrawe kolory ruchomych elementów stanowiska i samych robotów
    •  lampy i syreny sygnalizacyjne i ostrzegawcze
    •  systemy szybkiego wykrywania kolizji zaimplementowane w kontrolerach robotów

  Zgodnie z odpowiednimi normami, wszelkie układy zabezpieczające roboty posiadają zdublowane obwody, których synchroniczna praca podlega kontroli.

  Tylko i wyłącznie stanowisko zabezpieczone w odpowiedni sposób pozwala na bezpieczną współpracę między człowiekiem a robotem. Stanowiska zrobotyzowane wdrażane przez Roboty Przemysłowe Sp. z o.o. spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa, bez względu na to, czy zostały zbudowane w oparciu o nowe, czy używane roboty przemysłowe.

 4. Budowa jednostki mechanicznej robota przemysłowego.
 5. Układy współrzędnych a ruch robota.
 6. Ile osi do jakiej aplikacji?
 7. Jakie są najważniejsze parametry robota przemysłowego?
 8. Jak połączyć robota z innymi maszynami w zakładzie?
 9. Czy robot zawsze wymaga nadrzędnego układu sterowania?
 10. W jakim kierunku będzie się rozwijać robotyka?