Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

FAQ

 1. Co to jest robot przemysłowy?

  Ogólną definicję pojęcia robot znajdziemy na przykład w Wikipedii: "Robot – mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania. Działanie robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań są też te zadania, które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku."

  Robotami nazywamy też urządzenia, które są zdolne do autonomicznego działania na podstawie informacji o otoczeniu, które zostały zebrane za pomocą sensorów.

  Wśród przeróżnych robotów, z którymi mamy do czynienia, są także roboty przemysłowe. Jak wskazuje nazwa, są to maszyny przeznaczone do pracy w przemyśle, wykazujące cechy opisane wcześniej w definicji robota. Roboty przemysłowe mają przeważnie postać mechanicznego ramienia o określonej liczbie stopni swobody. Rzadziej spotyka się urządzenia o kinematyce równoległej, np. roboty typu delta, przeznaczone do bardzo szybkich operacji na krótkich dystansach. Niezależnie od budowy, robot przemysłowy to po prostu "ręka", która za pomocą zamontowanego na niej narzędzia jest w stanie wykonywać określone czynności: przenoszenie detali, spawanie, lakierowanie czy obróbkę. Robot przemysłowy jest w stanie manipulować z ogromną szybkością i precyzją przedmiotami o wadze do kilkuset kilogramów, oczywiście zależnie od wielkości samego robota. Zwykle roboty są stosowane programowane do wykonywania wciąż tych samych, powtarzających się czynności, które znacznie obciążają człowieka, albo do zadań, które wymagają precyzji i powtarzalności dla człowieka nieosiągalych. Producentami robotów przemysłowych są firmy takie jak Fanuc Robotics, Kawasaki, Mitsubishi, Nachi, Comau, Hyundai, ABB czy KUKA.

 2. Czy kolor robota ma znaczenie?
 3. Czy roboty są bezpieczne?
 4. Budowa jednostki mechanicznej robota przemysłowego.
 5. Układy współrzędnych a ruch robota.
 6. Ile osi do jakiej aplikacji?
 7. Jakie są najważniejsze parametry robota przemysłowego?
 8. Jak połączyć robota z innymi maszynami w zakładzie?
 9. Czy robot zawsze wymaga nadrzędnego układu sterowania?
 10. W jakim kierunku będzie się rozwijać robotyka?