Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

Audyty

zrobotyzowane spawanie

Punktem wyjściowym do robotyzacji Twojego zakładu jest wynik audytu technologicznego, który dla Ciebie wykonujemy. Dzięki niemu rozpoznajemy przebieg procesów, które mają miejsce w Twojej firmie. Na tej podstawie dokonujemy analizy, której efektem jest identyfikacja miejsc i procesów kryjących największy potencjał oszczędności. Ostatecznie audyt odpowiada na pytanie „Gdzie robotyzacja przyniesie maksymalne korzyści?”. Daje kompleksowy obraz sytuacji, obejmujący kwestie:

PRZYKŁAD

Pewna fabryka zatrudnia do pracy przy 2 stanowiskach 8 osób na każdą zmianę. Ze względu na fakt, że obróbka detali na tych stanowiskach trwa stosunkowo długo, są one wąskim gardłem zakładu. To powoduje, że praca przy nich jest prowadzona na 3 zmiany. W sumie do obsługi tych 2 stanowisk potrzeba więc 24 osób na dobę.

 

Robotyzacja pozwoliła na połączenie stanowisk w jedną całość, obsługiwaną przez 1 robota i 2 pracowników na każdą zmianę. W ciągu doby potrzeba ich więc nie 24, a jedynie 6. To zmniejszenie liczby etatów o 18. Przyjmując koszt utrzymania każdego pracownika na poziomie 3500 zł brutto, otrzymujemy:

18 os * 3500 zł/os/mc * 12 mc/rok = 756 000 zł/rok

 

To roczne oszczędności wynikające z optymalizacji zatrudnienia. Koszt wdrożenia stanowiska nie przekraczał 500 000 zł, dlatego inwestycja w robotyzację zwróciła się po 8 miesiącach pracy. To wszystko przy podniesieniu wydajności i dokładności produkcji, a dodatkowo obniżeniu ryzyka poniesienia przez Pracowników uszczerbku na zdrowiu.