Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

Partnerzy

W swojej działalności, firma Roboty Przemysłowe Sp. z o. o. współpracuje przede wszystkim z producentem robotów Fanuc. Podczas wdrażania aplikacji spawalniczych korzystamy  z wiedzy i doświadczenia producenta źródeł spawalniczych Lincoln Elecric Bester oraz producenta osprzętu spawalniczego Abicor Binzel.

 

Na przestrzeni lat wypracowaliśmy również kontakty z ośrodkami naukowymi. Są wśród nich uczelnie, jak Politechnika Łódzka, Akademia-Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Politechnika Krakowska, a także instytuty badawcze i rozwojowe: warszawski Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz gliwicki Instytut Spawalnictwa.

 

Takie wsparcie techniczne i merytoryczne pozwala nam realizować dla Ciebie najtrudniejsze projekty.