Aby powiększyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "+"
Aby pomniejszyć stronę wciśnij jednocześnie CTRL, oraz "-"

FAQ

 1. Jaką przewagę daje mojej firmie robotyzacja?
 2. Gdzie można zastosować robota przemysłowego?
 3. Czy robot w każdym przypadku może zastąpić człowieka?
 4. Czy inwestycja w robota przemysłowego zawsze prowadzi do redukcji zatrudnienia?

  Na tak postawione pytanie można kolokwialnie odpowiedzieć: „To zależy.” Czynnikiem warunkującym odpowiedź jest w tym przypadku spełnienie określonych założeń, uzasadniające celowość i opłacalność danej inwestycji.

  Prawdą jest, że automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych to krok w przyszłość i znacząca zmiana dla każdego zakładu. Niesie za sobą zawsze poprawę i utrzymanie stałej jakości wytwarzanych produktów, znaczący wzrost efektywności linii produkcyjnej oraz zauważalną poprawę bezpieczeństwa stanowisk pracy.

  Należy jednak pamiętać, że aby inwestycja w robota przemysłowego przyniosła maksymalnie duże korzyści, musi być poprzedzona gruntowną analizą potrzeb i możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa. Dlatego każdy pomysł wdrożenia procesu robotyzacji warto na początku skonsultować ze sprawdzonym integratorem robotów przemysłowych. Doświadczona kadra projektowo-wdrożeniowa przeanalizuje metody produkcji i możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wskaże właściwe kierunki rozwoju.

  Roboty przemysłowe stanowią doskonałą inwestycję w wielu obszarach produkcyjnych i w większości przypadków ich zakup i zastosowanie prowadzi do pozytywnych zmian struktury zatrudnienia w danym zakładzie. Dotyczy to zwłaszcza sektorów przemysłu ciężkiego, produkcji seryjnej i wielonakładowej oraz prac w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych dla człowieka. W takich przypadkach zastąpienie czynnika ludzkiego pracą robota przemysłowego daje najlepsze rezultaty.

  Wyeliminowanie czynnika ludzkiego na pewnych etapach produkcji pozwala na zlikwidowanie tzw. wąskich gardeł, którymi okazuje się być konieczność obsługi stanowiska w sposób przekraczający możliwości koordynacji i percepcji ciała ludzkiego. Roboty przemysłowe mogą pracować znacznie szybciej i precyzyjniej powtarzać zaprogramowane ruchy, nie wymagają przerw regeneracyjnych i są pozbawione ryzyka dekoncentracji czy złej woli. Są w pełni programowalne, dzięki czemu pracują w sposób przewidziany i kontrolowalny. Tak zorganizowane stanowisko generuje nieporównywalnie lepsze wyniki, a co za tym idzie przyczynia się do poprawy rentowności przedsiębiorstwa.

  Nie jest jednak powiedziane, że konsekwencją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych musi być redukcja zatrudnienia. Pracownicy zwolnieni z obowiązku wykonywania ciężkiej, monotonnej i niejednokrotnie niebezpiecznej pracy zostają zwykle oddelegowani do kontroli pracy robota lub mogą skupić się na zadaniach wymagających kreatywności i podejmowania decyzji.

  Można również przenieść część zasobów ludzkich do pracy przy prowadzonej równolegle produkcji niskonakładowej, gdzie zastosowanie robota jest nieopłacalne z uwagi na konieczność częstego przezbrajania i zmiany oprogramowania.

  Podsumowując, można śmiało stwierdzić, że robotyzacja procesów produkcyjnych zawsze prowadzi do zauważalnych i pozytywnych zmian w zakładzie – efektem czego widoczna jest redukcja kosztów produkcji, których istotnym składnikiem jest koszt pracy ludzkiej. Jednak nie zawsze odbywa się to poprzez redukcję zatrudnienia, czyli zwalnianie doświadczonej i wyszkolonej kadry pracowniczej. A to niewątpliwie dobra wiadomość dla wszystkich.

 5. Ile kosztuje praca robota?
 6. Jak robotyzacja wpływa na świadomość moich pracowników?
 7. Jaki jest wpływ robotyzacji na parametry produkcji?
 8. Czy lepiej zastosować robota używanego, czy nowego?
 9. ROI – czyli jak określić, czy inwestycja w robota będzie opłacalna?
 10. Robotyzacja – spekulacja czy inwestycja?